smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์ Delight France 7 วัน -EK (HFS10-0812)


(HFS10-0812) ทัวร์Delight France 7 วัน -EK


ปารีส เซอร์ริส – La Vallee Village Outlet – พระราชวังแวร์ซายส์แชงต์มาโล - มองแซงต์มิเชล – Benlux Duty Free – Galeries Lafayette


More details


45,900 ฿

SHFS


ทัวร์ Delight France 7 วัน -EK (รหัสทัวร์ HFS10)


กำหนดการเดินทางทัวร์ฝรั่งเศส 2561

ธันวาคม          02 - 08, 08-14           45,900.-

 

วันแรก:           สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

17.00. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

20.35. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)


วันที่ 2:            ดูไบ - ปารีส

00.50. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

03.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที EK 71 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.00. เดินทางถึงปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปารีส นั่งรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ มหาวิหารชั้นรองที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา มงมาทร์ เนินเขาที่สูงที่สุดในกรุงปารีส และยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกด้วยตัวโบสถ์สีขาวล้วนจากหินปูนและโดมสูงถึง 83 เมตร ส่วนภายในเน้นการตกแต่งด้วยแผ่นกระเบื้องโมเสก โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1875 เพื่อเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิหารในปี 1919 โดยมีการออกแบบอย่างอลังการในสไตล์โรมันไบแซนไทน์ และที่ด้านหน้าก็จะเห็นรูปปั้นของพระเจ้าหลุยส์และโจนออฟอาร์ค บุคคลสำคัญในอดีตตั้งอยู่ โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากแห่งหนึ่งของปารีส

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม หอไอเฟล ประติมากรรมสูงเสียดฟ้าที่สร้างขึ้นจากโครงเหล็กกล้า สัญลักษณ์อันดับหนึ่งของปารีสที่รู้จักกันทั่วโลกและเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หอไอเฟลตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซน ชื่อ “ไอเฟล” นั้นตั้งขึ้นตามผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” โดยมีความสูงรวมถึง 300 เมตร ใช้โลหะมากถึง 15,000 ชิ้นโดยถูกยึดติดกันด้วยน็อตมากถึง 2,500,000 ตัว นำท่าน ขึ้นลิฟต์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวสวยๆ ของตัวเมืองปารีสในอีกมุม ที่สามารถเห็นตัวเมืองได้โดยรอบถึง 360 องศา เพราะในปารีสนี้ไม่มีจุดชมวิวไหนดีเท่ากับบนหอไอเฟลอีกแล้ว นำทุกท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน แม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านปารีส นั่งเรือชมความสวยงามของปารีส โดยเรือจะนำเราชมอาคารสวยสถาปัตยกรรมยุโรป มองเห็นอาคารรัฐสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ได้ชมหอไอเฟลในอีกมุม สัมผัสวิถีชีวิตของชาวปารีสได้ชัดเจนตลอดริมฝั่งแม่น้ำ

พาท่านเที่ยวชมแลนด์มาร์กของปารีส ไม่ว่าจะเป็น ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ อนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะขนาดใหญ่แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล จุดเริ่มต้นของถนน 12 สายสำคัญของปารีส ซึ่งรวมถึง ถนนชองเซลิเซ ถนนที่นักช้อปปิ้งทุกคนต้องรู้จักดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมาย เต็มไปด้วยแบรนด์ชั้นนำให้ได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ เพราะหนึ่งในจุดเด่นของปารีสก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำนี่เอง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Appart’City Confront Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน


วันที่ 3:            ปารีส – เซอร์ริส – La Vallee Village Outlet – ปารีส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางไปยังเมือง เซอร์ริส เพื่อไปช้อปปิ้งกันให้เต็มที่ที่ La Vallee Village Outlet เอาท์เลทกลางแจ้งที่อัดแน่นไปด้วยสินค้าและแบรนด์คุณภาพจากทั่วโลกกว่า 110 แบรนด์ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็นเอาท์เลทที่อยู่ห่างจากปารีสเพียงแค่ 30 นาที และราคาโปรโมชั่นที่รับรองว่าถูกใจขาช้อปทั้งหลายแน่นอน

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน

นำท่านเข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพิธภัณฑ์ชื่อดังที่ตั้งอยู่กลางเมืองใหญ่แห่งนี้ โดดเด่นสะดุดตาด้วยทางเข้าที่เป็นทรงโดมพีระมิดแก้วที่เป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ เป็นพิพิทธภัณฑ์ที่เก็บรักษาผลงานศิลปะเอาไว้มากกว่า 380,000 ชิ้น และจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมประมาณ 35,000 ชิ้น รวมถึงผลงานศิลปะชื่อก้องโลกอย่าง ภาพวาดโมนาลิซ่า รูปปั้นวีนัส เดอ ไมโล และผลงานจากศิลปินชั้นนำอีกหลายต่อหลายท่านที่จัดแสดงเอาไว้ในหลายโซน และนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องผลงานศิลปะทั้งหลายแล้ว ตัวพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เองก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลยด้วยการเคยเป็นพระราชวังหลวงมาก่อนตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 13 ก่อนจะกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1793 เพื่อรวบรวมงานศิลปะยุโรปยุคกลางจนถึงผลงานศิลปะในช่วงศตวรรษที่ 19 ให้เราได้ชมกันนั่นเอง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Appart’City Confront Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน


วันที่ 4:           ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – แชงต์มาโล

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ และเข้าชมภายในพระราชวัง พระราชวังแวร์ซายส์เป็นพระราชวังหินอ่อนสีขาวสวย ยิ่งใหญ่และขึ้นชื่อในความอลังการโอ่อ่าที่ถึงขั้นต้องใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 30 ปี จนกลายเป็นพระราชวังที่สร้างและออกแบบได้วิจิตรบรรจงยิ่งกว่าพระราชวังใดๆ ในยุคนั้น ภายในตกแต่งทั้งด้วยงานไม้แกะสลัก หินอ่อน เครื่องทอง เครื่องเงิน และภาพเขียนจากศิลปินชื่อดัง ด้วยจุดประสงค์คือต้องการให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความมั่งคั่งเงินทองของฝรั่งเศสและเป็นศูนย์รวมความงามที่อลังการที่สุดในโลก พระราชวังแวร์ซายส์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายนอกว่างดงามมากแล้ว ภายในยิ่งงดงามกว่าอีกหลายเท่า เมื่อเดินเข้าสู่ภายในจะเห็นว่ามีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ อีกมากมาย ทั้งห้องว่าราชการ ห้องโถงขนาดใหญ่ ห้องทรงอักษร ห้องบรรทม ห้องเสวย และอีกมากที่ล้วนประดับประดาไปด้วยเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไม้สอยล้ำค่า มีภาพศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียงประดับไว้ในทุกๆ ห้อง ปัจจุบันนอกจากจะเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในพระราชวังได้แล้ว รัฐบาลฝรั่งเศสยังใช้พระราชวังแห่งนี้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในการประชุมระดับชาติต่างๆ อีกด้วย และด้วยความสวยงามที่ยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้ทำให้ไม่แปลกใจที่พระราชวังแวร์ซายส์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1979

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแซงต์มาโล เมืองเก่าแก่ที่เป็นทั้งเมืองท่าสำคัญและเป็นศูนย์กลางการค้าทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เมืองแซงต์มาโลยังเคยเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ สังเกตุเห็นได้ง่ายด้วยกำแพงสูงที่ล้อมรอบตัวเมืองเอาไว้ เมืองแซงต์มาโลยังเป็นที่นิยมในการเป็นเมืองที่ยังอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนหรือสถาปัตยกรรมเก่าแก่เอาไว้มากอีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Saint Malo Balmoral หรือระดับเดียวกัน


วันที่ 5:            แซงต์มาโล – มองแซงต์มิเชล – ปารีส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เกาะมงแซงต์มิเชล เกาะกลางนั้นขนาดเล็กในแคว้นนอร์มังดี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ ของฝรั่งเศส เป็นรองเพียงแค่หอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายส์เท่านั้น เกาะมงแซงต์มิเชลนั้นเป็นเกาะที่มีขนาดไม่ใหญ่ด้วยเส้นรอบวงรอบเกาะเพียงแค่ 960 เมตรเท่านั้น ตัวเกาะเป็นหินแกรนิต โดยจะมีถนนเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะ ทำให้สะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ประวัติศาสตร์ของเกาะนี้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 8 จนถึงปัจจุบันบนเกาะก็ยังคงรักษาความเก่าแก่ของยุคกลางเอาไว้ให้เราได้เห็นกันอยู่ นำท่านเข้าชมภายใน วิหารมงแซงต์มิเชล วิหารที่เป็นจุดเด่นของเกาะชื่อเดียวกัน สามารถเห็นได้ตั้งแต่ไกลด้วยยอดจั่วสูง แรกเริ่มเดิมทีวิหารได้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ก่อนจะมาเสร็จเรียบร้อยในปี 1532 เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สวยงดงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค อีกหนึ่งจุดเด่นของวิหารนี้ก็คือรูปปั้นของอัครทูตสวรรค์ มิคาเอลที่อยู่บนยอดวิหารเป็นเหมือนผู้มาโปรดและปกป้อง ด้านในวิหารก็สวยสง่าไม่แพ้ภายนอกด้วยโถงใหญ่ที่หลังคาสูงและตกแต่งอย่างวิจิตรตามสไตล์โกธิค ทั้งวิหารและเกาะมงแซงต์มิเชลนี้ได้ถูกยกให้เป็นโบราณสถานแห่งฝรั่งเศสและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปในปี 1979

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางกลับสู่ปารีสโดยรถโค้ช

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Appart’City Confront Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน


วันที่ 6:           ปารีส – Benlux Duty Free – Galeries Lafayette

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านช้อปปิ้งสินค้า Duty Free ที่ร้าน เบนลักซ์ ร้านค้าที่มากมายด้วยสินค้าชั้นนำจากแบรนด์ดัง ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทั้ง 9 ชั้นนั้นแน่นขนัดไปด้วยสินค้าแบรนด์ต่างๆ แถมยังสามารถทำ Tax Refund ได้ที่ห้างนี้ได้เลยด้วย

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย

21.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 76 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)


วันที่ 7:            ดูไบ – สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07.20 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราทัวร์ฝรั่งเศส นี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราทัวร์ฝรั่งเศส นี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

 

n160918

zmzu4z.jpg
Template By Gift-TH.Com