smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน -TG (CWS0610A-2612)


(CWS0610A-2612) ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน -TG

 

ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ห้างเอ็นเค NK-ล่องเรือสำราญ Silja Line และ DFDS-ชมกรุงเฮลซิงกิ-บินสู่ออสโล เมืองไวกิ้ง-นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม-วอสส- ล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด-เมืองเบอร์เกน-ชมกรุงโคเปนเฮเกน-ช้อปปิ้ง

ล่องเรือสำราญ 2 ลำ - ล่องเรือฟยอร์ด

 

More details


99,900 ฿

SCWS


ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน -TG (รหัสทัวร์ CWS0610A)

 

กำหนดการเดินทางทัวร์สแกน 2561-2562

ช่วงปีใหม่          26 ธ.ค.61-04 ม.ค.62            99,900.-

 

 

วันที่ 1           กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สต๊อคโฮล์ม

22.30    สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวก


วันที่ 2           สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – พักบนเรือสำราญซิลเลีย ไลน์ – เฮลซิงกิ

01.10    เหิรฟ้าสู่กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai AirwaysQเที่ยวบินที่ TG960

07.00 เดินทางถึงกรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง“กรุงสต๊อกโฮล์ม Stockholm เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า“ความงามบน ผิวน้ำ”Beauty on Waterหรือ“ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่งประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่13ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้านเมือง,ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็นLake Malarenทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ, ทำเนียบรัฐบาล ผ่านชม“ แกมล่าสแตน ” เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาดนำท่านเดินทางเข้าชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา”Vasa Museum เรือรบแห่งราชอาณาจักรสวีเดนที่ได้รับ พระราชโองการให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำสงครามกับเยอรมนี“เรือรบวาซาร์”ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ดูงดงามและน่าเกรงขามแต่เรือรบลำนี้กลับไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปลอยลำต่อหน้าศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวาซาร์ได้ถูกปล่อยลงน้ำได้เพียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยู่อย่างเดียวดายใต้ทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนที่จะกู้ขึ้นมา และนำมาตั้งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จากนั้น นำท่านเข้าชม “ซิตี้ ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิตี้ ฮอลล์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบนแล้วผ่านไปชม“ แกมล่าสแตน ” เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น“ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ”หรือย่านWalking Street อันทันสมัย

15.30 นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมหึมา“ซิลเลียไลน์ Silja Lineซึ่งเป็นเรือสมุทรขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติกสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรืออาทิภัตตาคาร,ร้านอาหาร,บาร์,ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค,ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงกิ-กรุงสต็อกโฮล์ม อิสระกับการพักผ่อนบนเรือ

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้ (ห้องพักวิวทะเล Sea View)

ที่พัก: บนเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line พักห้องละสองท่าน

 

วันที่ 3           เรือสำราญซิลเลียไลน์ – เฮลซิงกิ – ชมเมือง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

09.00 เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ นำท่านชมนครเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”นำชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังแป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย นำท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมาหากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ.1969มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยังมี “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibeliusคีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ ชมย่านถนนเอสปลานาดิEsplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดังอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัย

ค่ำ    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่:  Holiday Inn Hotel หรือระดับใกล้เคียง


วันที่ 4           เฮลซิงกิ – ออสโล – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบานา

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ แบบกล่อง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

07.40 น.  ออกเดินทางสู่กรุงออสโลโดยเที่ยวบินที่ D8 301

08.10 น.  เดินทางถึงกรุงออสโล นำท่านชม“กรุงออสโล”เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ในอดีต ครั้งสมัยที่นอร์เวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์คนั้นนอร์เวย์ เคยย้ายเมืองหลวงถึงสองครั้งสองหนจากกรุงทรอนไฮม์เป็นกรุงเบอร์เก้น จนกระทั่งได้ย้ายมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบันที่โอ่อ่าในเวลานี้อุดม ไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังถึง 900 ปี ในครั้งนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรดิ์ไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์ ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ เก็บภาพความงดงามของตัวเมืองจากบริเวณลานสกีจั๊ม (Holmenkollen)ท่านจะประทับใจไปกับความงดงามของเมืองหลวงแห่งชาวเหนือ อย่างจุใจ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่านจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์  ที่ใช้เวลาถึง 40 ปีในการแกะสลักหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร)แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง และรูปปั้น หล่อสำริด เยอะแยะมากมายรวมทั้งสวนดอกไม้นานาพันธุ์ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามอย่าเต็มที่ ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองฟลอม(Flam)

ค่ำ    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel  หรือระดับใกล้เคียง

 

วันที่ 5           ฟลอม-ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด- นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า-เบอร์เกน

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของน้ำตกที่ไหลรินจากภูผาอันสูงชันลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน เดินทางถึงเมืองฟลอม นำท่านเดินสู่ท่าเรือฟลอมระชายฝั่ฟยอร์ดสุดเมืองในฝัน นำท่านลงเรือยอร์ชเพื่อชความงามของซอจ์น ฟจอร์ด เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบ เปิดโอกาสให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพชวนฝันของซอจ์นฟจอร์ดที่สวยที่สุดของโลก ชมภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านพักฤดูร้อน ของชาวนอร์เวย์ที่สร้างจากไม้สนเป็นหย่อมๆ รวมถึงน้ำตกที่ไหลตกจากริมหน้าผา สร้างบรรยากาศให้ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม(1.45 ช.ม.) ถึงชายฝั่งจากนั้นนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฟลอม

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

16.05 นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติค Flamsbana ที่โด่งดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม – เมร์ดัล – วอสส ท่านจะได้ชมธรรมชาติบริสุทธิ์ และน้ำตกที่สวยงาม ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน รถไฟถึงเมืองไมดาล เก็บภาพความประทับใจ นำท่านนั่งรถไฟต่อสู่สถานีรถไฟเมืองวอสส(Voss)จากนั้นนำท่านออกดินทางสู่เมืองเบอร์เกน(Bergen)เมืองแสนสวยริมชายฝั่งทะเลเหนือ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่:  Scandic Hotel Bergen หรือระดับใกล้เคียง


วันที่ 6           เบอร์เกน-ชมเมือง-หมู่บ้านบริกเกน-ยอดเขาฟลอเยนตลาดปลา-เมืองโกล

ฉลองปีใหม่

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เกนBergen เมืองมรดกโลก ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา(Fløyen)บนความสูง 520 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทับใจ ได้เวลาสมควร นำท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาที่มีทั้งปลาทะเลน้ำลึกชนิดต่างๆ และผักผลไม้ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมเมืองอย่างเต็มที่ เริ่มจากเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market ที่เป็นทั้งตลาด ปลาอันเก่าแก่และศูนย์การคมนาคมทางทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้

เที่ยง บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก(Unesco)ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองโกล(Gol)เมืองสกีรีสอร์ท

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเครื่องดื่ม!!! ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2019

พักที่:  Pers Hotel Gol  หรือระดับใกล้เคียง

 

วันที่ 7          โกล – ออสโล – ชอปปิ้ง – พักในเรือ DFDS

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก

จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงออสโล ที่มีชื่อเสียงของประเทศนอร์เวย์ ผ่านชมบ้านเรือนที่สวยงามระหว่างทาง สัมผัสธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง ในย่านคาลร์ล โจฮัน บริเวณกลางเมืองซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ทั้งสินค้าแบรนด์เนมและของที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำคณะลงเรือสำราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอสDFDSซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชมสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ เรือสำราญลำนี้จะนำท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชม“ออสโลฟยอร์ด”ส่วนหนึ่งของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด พร้อมเครื่องดื่มท่านล่ะ 1 แก้ว ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่ำคืนนี้หาความสำราญและพักค้างคืนในเรือสำราญ DFDS

ที่พัก:  เรือ DFDS LINE พักห้องละสองท่าน (ห้องพักวิวทะเล Sea View)

 

วันที่ 8           สำราญ DFDS – โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – มัลโม

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

09.00 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเกน  เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านออก  เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ใจกลางกรุง“โคเปนเฮเก้น”Copenhagenนำท่านเที่ยวชมเมืองผ่านจตุรัสซิตี้ฮอลล์  อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้า และเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   หลังอาหารนำท่านชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace)ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก ชม“พิธีการเปลี่ยนทหารรักษาพระองค์” ในชุดเครื่องแบบที่งดงาม รถโค้ชผ่านไปชม“ราวน์ทาวเวอร์”Round Towerอาคารเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และย่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorvที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่17เรียงราย เป็นภาพที่งดงาม เหมาะสำหรับการเยือนเมืองนี้ท่านสู่ย่านใจกลางเมืองเพื่ออิสระกับเมืองอันสวยงามหรือเลือกหาซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือลมัลโม“Malmö”(44 ก.ม./1ช.ม.) นำท่านข้ามสะพานโอเรซุนด์ The Øresund ซึ่งเชื่อมประเทศสวีเดน-เดนมาร์ก เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. เป็นสะพาน 8 กม. และเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 4 กม. เปิดใช้เมื่อปี 2000 เชื่อมต่อเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กกับ Malmo สวีเดน สะพานนี้มีความสวยงาม โดดเด่นมาก และใช้ได้ทั้งรถยนต์ และรถไฟ

*** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

พักที่:  Scandic Hotel Malmo  หรือระดับใกล้เคียง

 

วันที่ 9           มัลโม่ – ชมเมือง – โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน

มัลโม่คือเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสวีเดน Stortorget ชมจัตุรัสกลางเมืองมัลเมอที่มีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1538 บริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปั้นของพระเจ้า Karl Gustavที่10ซึ่งออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson ด้านซ้ายของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของ Rådhuset หรือ Town Hall ศาลาว่าการเมืองสไตล์ดัตช์เรอเนสซองส์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1353 ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม Turning Torso ตึกระฟ้ารูปทรงโมเดิร์นความสูง 190เมตรซึ่งนับเป็นตึกที่สูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเป็นตึกที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของ ทวีปยุโรป  จากนั้นอิสระทุกท่านตามอัธยาศัยเก็บภาพความประทับใจของเมืองแสนสวยแห่งนี้ ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

14.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 951

 

วันที่ 10        กรุงเทพฯ

06.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการทัวร์สแกนนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –สต๊อกโฮล์ม  //  โคเปนเฮเก้น- กรุงเทพฯ(หรือเดินทางสลับก่อนหลัง)

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน

โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าทิปพนักงานขับรถ

 

อัตราค่าบริการทัวร์สแกนนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา

ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน

 

 

p110818

zmzu4z.jpg
Template By Gift-TH.Com